tyska123

15 tekstów – auto­rem jest tys­ka123.

po­zos­tała już tyl­ko go­rycz na moich ustach... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 15 lipca 2010, 17:42

przyk­re jest to, że za­pom­niałeś o war­tościach, które są nap­rawdę ważne. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 14 lipca 2010, 20:08

trochę za późno zro­zumiałeś pew­ne rzeczy, przykro.
ob­wi­niać za to mo­zesz tyl­ko i wyłącznie siebie. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 21 kwietnia 2010, 16:43

a wy­dawało się, ze mog­liśmy przet­rwać wszystko... 

myśl
zebrała 21 fiszek • 10 kwietnia 2010, 22:49

- aaa, to ten!
- no ten, ale nic z te­go nie bedzie, nie be­de z nim...
- to dlacze­go masz je­go zdje­cie na tapecie...?
- bo lu­bie na niego patrzec.

*autentyk. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 5 kwietnia 2010, 00:11

kiedyś Ty sie sta­rałes o mnie, ja cie­szyłam sie zy­ciem i byłam dum­na, ze o mnie wal­czysz. nie do­ceniałam te­go na ty­le ze­by zroumiec jak bar­dzo mnie kochasz. te­raz Ty cie­szysz sie zy­ciem, a ja cier­pie. tyl­ko dlacze­go te­raz kiedy Ty jes­tes szczes­li­wy be­dac z inna? 

myśl
zebrała 7 fiszek • 21 marca 2010, 00:13

trak­tu­jesz mnie jak gówno, które nie­chcący przyk­leiło Ci się do buta. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 13 marca 2010, 00:01

dałam Ci możli­wość by­cia cho­ler­nie blis­ko - spiep­rzyłeś to! 

myśl
zebrała 13 fiszek • 11 marca 2010, 00:03

szczęście pękło jak na­ciągnięta gum­ka recepturka. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 10 marca 2010, 01:05

być bez uczuć, nie czuć nic. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 9 marca 2010, 00:12
tyska123

Śpieszmy się kochać ludzi bo tak szybko odchodzą.

Zeszyty
  • . – . 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

tyska123

Użytkownicy
S T U
Kalendarz
Aktywność